Gagnlegar vefsíður

Ofbeldi gegn börnum - Fræðsluefni

Ofbeldi gegn börnum - Fræðsluefni

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=16144671-83c9-11e6-80c8-005056bc217f

Vitundarvakning um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegnbörnum

VEFSÍÐA LANDLÆKNISEMBÆTTISINS

VEFSÍÐA LANDLÆKNISEMBÆTTISINS

http://www.landlaeknir.is/

Landlæknis embættið; upplýsinga- og fræðsluvefur.

UMBOÐSMAÐUR BARNA

UMBOÐSMAÐUR BARNA

http://WWW.BARN.IS

Umboðsmaður barna, upplýsinga- og fræðsluvefur.

BARNAHEILL

BARNAHEILL

http://www.barnaheill.is/forsida/

Save the children, á Íslandi.

6H

6H

http://www.6h.is/

6h er fræðsluvefur um heilsu barna og unglinga og þætti er tengjast henni.

ýmis þjónusta

YLFA

YLFA

http://www.ylfa.is/

Ylfa er nærþjónusta og ráðgjöf, veitir m.a. nærþjónustu, liðveislu og einstaklingsmiðaða notendastýrða persónulega aðstoð (NPA).

VINUN

VINUN

http://www.vinun.is/

Vinun er ráðgjafar- og þjónustumiðstöð sem felur í sér heimaþjónustu, félagslega liðveislu og aðstoð til sjálfshjálpar.

TRYGGINGASTOFNUN

TRYGGINGASTOFNUN

http://www.tr.is/

Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma.

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA

http://www.slf.is/

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 og hefur frá upphafi verið frumkvöðull í þjónustu við fötluð börn og ungmenni. Meginmarkmið félagsins er að stuðla að aukinni orku, starfshæfni og velferð fólks með fötlun einkum barna.

SJÚKRATRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS

SJÚKRATRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS

http://www.slf.is/

Sjúkratryggingar Íslands veita vottorð, eyðublöð o.þ.h.

SINNUM HEIMAÞJÓNUSTA

SINNUM HEIMAÞJÓNUSTA

http://www.sinnum.is/

Sinnum sinnir hvers kyns heimaþjónustu, s.s. þrifum, heimilisaðstoð, liðveislu, heimahjúkrun og annars konar aðhlynningu.

SÉRSTÖK BÖRN (SJÓNARHÓLL)

SÉRSTÖK BÖRN (SJÓNARHÓLL)

http://www.serstokborn.is/

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fjölskyldna barna með sérþarfir.

NPA-MIÐSTÖÐIN

NPA-MIÐSTÖÐIN

http://www.npa.is/

NPA-miðstöðin aðstoðar fatlað fólk og aðstandendur þess við utanumhald og umsýslu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar.

LEIÐARLJÓS

LEIÐARLJÓS

http://leidarljos.is/

Leiðarljós er stuðningsmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sjaldgæfa og alvarlega langvinna sjúkdóma.

LANDSSAMTÖKIN ÞROSKAHJÁLP

LANDSSAMTÖKIN ÞROSKAHJÁLP

http://www.throskahjalp.is/

Landssamtökin Þroskahjálp hafa frá upphafi lagt höfuðáherslu á að málefni fatlaðra séu málefni samfélagsins alls og að unnið skuli að þeim í samráði við þá sem hagsmuna eiga að gæta. Samtökin eiga því bæði samstarf við stjórnvöld um málefni fatlaðra og berjast fyrir rétti þeirra.

HEYRNAR- OG TALMEINASTÖÐ ÍSLANDS

HEYRNAR- OG TALMEINASTÖÐ ÍSLANDS

http://www.hti.is/

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands er miðstöð þekkingar í heyrnar- og talmeinum á Íslandi.

HEILSUEFLINGARMIÐSTÖÐIN

HEILSUEFLINGARMIÐSTÖÐIN

http://www.hem.is/

Heilsueflingarmiðstöðin sinnir meðal annars heimahjúkrun barna. Heimahjúkrun barna er hjúkrunarþjónusta á heimili þeirra fjölskyldna sem þurfa á aðstoð hjúkrunarfræðings að halda við umönnun og eftirlit með veiku barni. Heimahjúkrun hefst oft þegar dvöl á sjúkrahúsi lýkur og stendur yfir eins lengi og þörf þykir í hverju tilviki fyrir sig.

GREININGAR- OG RÁÐGJAFARSTÖÐ RÍKISINS

GREININGAR- OG RÁÐGJAFARSTÖÐ RÍKISINS

http://www.greining.is/

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hefur það hlutverk að efla lífsgæði og bæta framtíð fatlaðra barna og unglinga og fjölskyldna þeirra.

Félagasamtök, stuðningssamtök og styrktarsamtök

UMHYGGJA

UMHYGGJA

http://www.umhyggja.is/

WWW.UMHYGGJA.IS<br /><br />Umhyggja er félag til stuðnings langveikum börnum.

STYRKTARFÉLAG KRABBAMEINSSJÚKRA BARNA

STYRKTARFÉLAG KRABBAMEINSSJÚKRA BARNA

http://www.skb.is/

WWW.SKB.IS<br /><br />Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna var stofnað 1991 til að styðja við bakið á krabbameinsveikum börnum og fjölskyldum þeirra, bæði fjárhagslega og félagslega, og til að berjast fyrir réttindum þeirra gagnvart hinu opinbera.

NEISTINN

NEISTINN

http://www.neistinn.is/

WWW.NEISTINN.IS<br /><br />Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, var stofnað þann 9. maí 1995. Félagið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á velferð hjartveikra barna. Í dag eru meira en 300 fjölskyldur í félaginu.

LIND

LIND

http://www.onaemisgallar.is/

WWW.ONAEMISGALLAR.IS<br /><br />Lind er félag um meðfædda ónæmisgalla.

LAUF - FÉLAG FLOGAVEIKRA

LAUF - FÉLAG FLOGAVEIKRA

http://www.lauf.is/

WWW.LAUF.IS<br /><br />Lauf - Félag flogaveikra, var stofnað í mars árið 1984. Í samtökunum er fólk með flogaveiki, fjölskyldur þeirra, vinir, heilbrigðisstarfsfólk og aðrir sem hafa áhuga á málefnum fólks með flogaveiki.

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

http://www.gigt.is/

WWW.GIGT.IS<br /><br />Markmið félagsins er að auka lífsgæði fólks með gigtarsjúkdóma sem og þeirra sem eiga á hættu að fá þá.

FYRIRBURAR

FYRIRBURAR

http://www.fyrirburar.is/

WWW.FYRIRBURAR.IS<br /><br />Vefsur ætlaður fyrirburaforeldrum með börn á öllum aldri.

FORELDRA- OG STYRKTARFÉLAG HEYRNARDAUFRA

FORELDRA- OG STYRKTARFÉLAG HEYRNARDAUFRA

http://www.fsfh.is/

WWW.FSFH.IS<br /><br />Markmið félagsins er að styðja og styrkja heyrnardaufa, m.a. með því að halda uppi fræðslustarfsemi meðal foreldra heyrnardaufra barna.

FÉLAG STJÚPFJÖLSKYLDNA

FÉLAG STJÚPFJÖLSKYLDNA

http://www.stjuptengsl.is/

WWW.STJUPTENGSL.IS<br /><br />Stjúpfjölskyldur fara fram á opna og fordómalausa umræðu, viðurkenningu og fræðslu. Félag stjúpfjölskyldna er tilraun til að svara þeirri þörf.

FÉLAG NÝRNASJÚKRA

FÉLAG NÝRNASJÚKRA

http://www.nyra.is/

WWW.NYRA.IS<br /><br />Félag nýrnasjúkra eru stuðningssamtök fyrir þá sem veikjast af langvinnum nýrnasjúkdómum og aðstandendur þeirra.

FÉLAG CP Á ÍSLANDI (CEREBRAL PALSY)

FÉLAG CP Á ÍSLANDI (CEREBRAL PALSY)

http://www.cp.is/

WWW.CP.IS<br /><br />Félag CP á Íslandi var stofnað árið 2001. CP stendur fyrir Cerebral Palsy sem þýtt hefur verið heilalömun á íslensku. CP er algengasta orsök hreyfihömlunar hjá börnum og má búast við að um 10 börn greinist á ári hverju á Íslandi.

EINSTÖK BÖRN

EINSTÖK BÖRN

http://www.einstokborn.is/

WWW.EINSTOKBORN.IS<br /><br />Einstök börn ery stuðningsfélag barna og ungmenna með sjaldgæfa, jafnvel ógreinda sjúkdóma eða skerðingar.

EINHVERFUSAMTÖKIN

EINHVERFUSAMTÖKIN

http://www.einhverfa.is/

WWW.EINHVERFA.IS<br /><br />Einhverfusamtökin voru stofnuð 1977 og í því eru einhverfir, foreldrar, aðstandendur, fagfólk og allir þeir sem bera hag þeirra sem eru einhverfir fyrir brjósti.

DOWNS

DOWNS

http://www.downs.is/

WWW.DOWNS.IS<br /><br />Downs.is er félag áhugafólks um Downs-heilkenni.

CCU

CCU

http://www.ccu.is/

WWW.CCU.IS<br /><br />Crohn’s og colitis ulcerosa samtökin, hagsmunasamtök fólks með svæðisgarnabólgu - Crohn's og sáraristilbólgu - Colitis Ulcerosa

BREIÐ BROS

BREIÐ BROS

http://www.breidbros.is/

WWW.BREIDBROS.IS<br /><br />Breið bros eru samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm.

BLÁTT ÁFRAM

BLÁTT ÁFRAM

http://www.blattafram.is/

WWW.BLATTAFRAM.IS<br /><br />Blátt áfram er fræðslu- og forvarnarsamtök gegn kynferðislegu ofbeldi barna.

ASTMA- OG OFNÆMISFÉLAG ÍSLANDS

ASTMA- OG OFNÆMISFÉLAG ÍSLANDS

http://www.ao.is/

WWW.AO.IS<br /><br />Astma- og ofnæmisfélag Íslands: stuðnings- og hagsmunasamtök einstaklinga með astma og ofnæmi.

ADHD-SAMTÖKIN

ADHD-SAMTÖKIN

http://www.adhd.is/

WWW.ADHD.IS<br /><br />ADHD- samtökin eru til stuðnings börnum og fullorðnum með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir.

Sorg og missir

SJÁLFSVÍG.IS

SJÁLFSVÍG.IS

http://www.sjalfsvig.is/

Sjálfsvíg.is er stuðningur við þá sem eru í sjálfsvígshugleiðingum, aðstandendur og eftirlifendur sjálfsvíga.

NÝ DÖGUN

NÝ DÖGUN

http://www.sorg.is/

Ný dögun eru samtök um sorg og sorgarviðbrögð.

LITLIR ENGLAR

LITLIR ENGLAR

http://www.litlirenglar.is/

Litlir englar, stuðningshópur fyrir alla þá sem misst hafa börn sín í móðurkviði eða eftir fæðingu.